ChangeGamers voor Management

“Playing a game is the voluntary effort to overcome unnecessary obstacles.”

Bernard Suits

Het spel is een virtuele tweelingbroer van uw organisatie. Zowel het management als alle medewerkers zijn welkom om de virtuele organisatie te betreden en mee te spelen. 

Management

Als directeur van uw organisatie voelt u continue de wrijving tussen enerzijds verwachtingen die de buitenwereld aan uw organisatie stelt en bedreigingen die op u afkomen en anderzijds de culturele bagage, besturingsvorm en verplichtingen die uw organisatie heeft. Gezien de omvang en organisatiegraad is een experiment uitvoeren complex en is het zelfs lastig te organiseren om met alle stakeholders uitgebreid een vraagstuk te onderzoeken.

Welkom bij ChangeGamers. Zodra u de virtuele variant van uw bedrijf binnenstapt ontmoet u nog steeds uw vertrouwde collega’s. Alle deelnemers zijn vrolijk en gemotiveerd. We zijn een spel aan het spelen. Maar de inzet is hoog. U speelt met ambities, dilemma’s en collectieve kennis van uw organisatie. In het spel is verliezen onmogelijk, maar in uw reële organisatie des te meer. The game is on.

Ambities

Als management initieert u het spel door ambities te formuleren. Dit doet u op verschillende niveau’s. Het hoogste niveau ambitie komt overeen met de missie van uw organisatie. Daaronder formuleert u tussen vijf en tien lagen ambities. De onderste lagen ambities komen overeen met het niveau “key performance indicators” of targets waarmee u nu al werkt. U mag ambities uit uw reële organisatie gebruiken, maar het staat u op ieder moment vrij om te experimenteren met ambities.

Medewerkers die het spel binnenkomen committeren zich als eerste aan een set van ambities. Dit vertelt u in hoeverre de ambities van de organisatie uw medewerkers intrinsiek motiveren. Deze terugkoppeling kunt u gebruiken om ambities anders te formuleren of geheel achter te laten.

Dilemma’s

Door de spelleiding wordt het spel geïnitieerd door de eerste dilemma’s te formuleren. De spelleiders doen dit samen met u, omdat de eerste dilemma’s geformuleerd worden om het vraagstuk dat u wilt onderzoeken helder te krijgen. Dilemma’s kennen geen juist antwoord, hoogstens een antwoord dat het minst slecht voelt vanwege uw ambities en doelstellingen.   

Voorbeeld

Als uw vraagstuk is waarom het u niet lukt om kennis te delen in de organisatie, dan formuleert u dilemma’s om collectieve kennis over dat probleem bij uw medewerkers aan te boren.

Voorbeeld

Als uw vraagstuk is hoe u moet innoveren terwijl uw organisatie een complexe structuur van belanghebbenden heeft, dan formuleert u dilemma’s die u en uw medewerker uitdagen keuzes te maken waar ze echt staan en die te onderbouwen.

Dialoog

U kunt het spel spelen zoals iedere andere medewerker in uw organisatie. In het spel bent u gelijken en u neemt deel aan de dialogen rondom dilemma’s. Met uw collega’s gaat u online en offline in gesprek over de dilemma’s en uitdagingen die u en de anderen uit de echte organisatie ter berde brengen in het spel. Aldus komt u samen tot het goede midden in nieuwe voorstellen voor nieuwe wegen en aanpakken.  

Resultaat

De nieuwe voorstellen worden aangeboden in een jury-omgeving waar aan de hand van van te voren bepaalde criteria op de voorstellen gestemd kan worden door speciaal daarvoor opgeleide commissies dan wel een random gekozen kiesraad. Vooral de onderbouwing van het ene boven het andere telt. Kan het voorstel op voldoende steun en realiteitszin worden ingeschaald dan zal dit geïmplementeerd worden in de echte organisatie.