Change Gamers voor Medewerkers

Het spel is een virtuele tweelingbroer van uw organisatie. Zowel het management als alle medewerkers zijn welkom om de virtuele organisatie te betreden. 

Welkom bij ChangeGamers. Zodra u de virtuele variant van uw bedrijf binnenstapt ontmoet u nog steeds uw vertrouwde collega’s. Alle deelnemers zijn gemotiveerd. We zijn een spel aan het spelen. De inzet is hoog. U speelt met ambities, dilemma’s en collectieve kennis van en over uw organisatie. In het spel is verliezen onmogelijk, maar in uw reële organisatie des te meer. The game is on.

Ambities

Als medewerker committeert u zich aan doelstellingen van de organisatie. Deze zijn geformuleerd door u of het management en komen overeen met doelstellingen die de reële organisatie ook kent of ambieert. 

Het is cruciaal dat u zich committeert aan doelstellingen die daadwerkelijk dicht bij uw hart liggen. In het spel is het minstens zo belangrijk als in de reële organisatie om intrinsiek gemotiveerd te zijn.

Dilemma’s

Net als in het echte leven, stelt het spel u in staat dilemma’s te formuleren. Dilemma’s kennen geen juist antwoord, hoogstens een antwoord dat het minst slecht voor u voelt vanwege de ambitie en doelstelling die u hoog in het vaandel heeft staan.   

Dialoog

Met uw collega’s gaat u online en offline in gesprek over de dilemma’s en uitdagingen die u en de anderen uit de echte organisatie ter berde brengen in de ChangeGame. Aldus komt u samen tot het goede midden in nieuwe voorstellen voor nieuwe wegen en aanpakken.  

Resultaat

De nieuwe voorstellen worden aangeboden in een jury-omgeving waar aan de hand van van te voren bepaalde criteria op de voorstellen gestemd kan worden door speciaal daarvoor opgeleide commissies dan wel een random gekozen kiesraad. Vooral de onderbouwing van het ene boven het andere telt. Kan het voorstel op voldoende steun en realiteitszin worden ingeschaald dan zal dit geïmplementeerd worden in de echte organisatie.