Stage Game Design

ChangeGamers is een startup die innovatie in complexe organisaties wil faciliteren met een platform dat het midden houdt tussen een game en een participatieplatform. We zoeken ondersteuning bij het spannend en speelbaar maken van de ervaring.

Complexe organisaties worstelen met complexe vraagstukken. Vaak remmen die vraagstukken de capaciteit waarmee de organisatie kan veranderen en innoveren. Bovendien laten complexe vraagstukken zich lastig definiëren en is een enkele ingreep nooit voldoende om ze succesvol te lijf te gaan.

ChangeGamers wil organisaties een goede plek maken om te werken. Door kennis uit de hele organisatie in te zetten worden blokkades om concurrerend te zijn in de nieuwe wereld geneutraliseerd. De organisatie vindt zichzelf van binnenuit opnieuw uit.

Betrokkenheid is troef. Bedrijfskundige interventies onder managers, in achterkamertjes zijn zinloos. ChangeGamers maakt verandering een doorlopend proces in alle gelederen van de organisatie. Om deze overtuiging vorm te geven geloven we in de kracht van game design. We geloven dat “gamification” van het concept tot een platform leidt dat altijd aanwezig is en zo’n aantrekkelijke ervaring biedt dat deelnemers vanuit henzelf gemotiveerd zijn om mee te doen.

En dat is waar jij om de hoek komt kijken. Wij zijn namelijk mensen die heel goed weten wat voor problemen er spelen in organisaties en met wat voor ingrepen je die kunt verbeteren. We weten weinig over het ontwerp van games.

We bieden een opdracht om ons concept stapsgewijs uit te werken. We toetsen de resultaten telkens met jou in het veld, bij potentiële opdrachtgevers. Naast het ontwikkelen van een game, betrekken we je heel direct bij de ontwikkeling van een bedrijf. Je krijgt grote autonomie in je werk en alles is bespreekbaar om je ervaring en resultaten zo nuttig mogelijk te maken.

Zie je het zitten? Wil je erover praten? Neem dan contact op met Koen Bonnet via koen.bonnet@changegamers.eu.