Ethiek in participatief actie-onderzoek

De interventiereeks van ChangeGamers kan gezien worden als participatief (actie-)onderzoek. Omdat we met mensen werken moeten we ook stilstaan bij de ethische overwegingen daarvan.

In het boek The Circle van Dave Eggers wordt op een pijnlijke manier duidelijk dat het uitvoeren van interventies in een menselijke omgeving heel onverantwoord kan zijn. Op het ChangeGamers platform moet het effect 180 graden anders zijn. Medewerkers worden in hun kracht gezet om te werken voor ambities waar ze gepassioneerd voor zijn en samen blokkades te analyseren. De organisatie gebruikt de inzichten om daadwerkelijk getoetste en eerder doorleefde veranderingen in de reële organisatie door te kunnen voeren.

Onze game is bedoeld om te leren, inzicht te geven, te communiceren en stappen te kunnen maken met betrekking tot het organisatorische dilemma hoe te innoveren terwijl business as usual ook noodzakelijk is. Het spel kan anoniem gespeeld worden.

Omdat de ChangeGame een platform is dat de gehele organisatie betrekt zijn per definitie mensen betrokken die deelnemen vanuit een andere (politieke) context met een eigen kijk op dingen. Naast dat we maatregelen zullen nemen om misbruik en trolling tegen te gaan zijn we ook van plan om Aimee van Wynsberghe te vragen om een ethische evaluatie uit te voeren op de voorliggende interventie. 

Wiki met links naar twee bronnen om uit te pluizen met betrekking tot ethiek en participatief onderzoek.

Gamification

Het gebruik van games om de strategie te laten landen en verankeren in organisaties wordt onder andere onderzocht door Karl Kapp.

In het artikel The gamification of learning and instruction en Separating facts from myths, stelt Kapp dat gamification ingezet kan worden als belangrijke bouwsteen van een strategisch onderwijsplan. Anders dan games wordt bij gamification slechts een beperkt aantal spel elementen gebruikt en het spel niet van begin tot eind gespeeld. Gamification is zeker niet per definitie manipulatief. Het is een manier om instructies te geven en al lerende die op te volgen. Je wordt gemotiveerd om elementen van de game toe te passen, je nieuwe mechaniek en eigen te maken en nieuwe gedachten te volgen en je eigen te maken.

Hierdoor kun je veranderingen begeleiden en verankeren in een organisatie.

Participatie of manipulatie

De participatieladder van Arnstein maakt ons duidelijk wat niveau’s van participatie zijn. Dit is voor ons relevant omdat ChangeGamers ook claimt een participatieplatform te zijn. 

De ChangeGame interventie is per definitie niet een therapie of manipulatie want gestoeld op participatie. 

De spelleiding zal continue alert blijven op de wijze waarop de opdrachtgever omgaat met inzichten. Er wordt een hoge graad van participatie bereikt als inzichten geïmplementeerd worden in de reële organisatie of wanneer het management expliciet inzichten en uitkomsten bespreekt.