Circulair veranderen

Wij bedoelen met circulair veranderen dat de ChangeGamers interventie in feite een onophoudelijke reeks van interventies is. Het spel wordt opgestart met een uitgangssituatie, maar daarna wordt het spel gevoed met inzichten uit eerdere ronden en uit ontwikkelingen rondom de organisatie. Daarmee wordt het circulair en spreken we van circulaire verandering.

In de markt wordt circulaire verandering of circulaire innovatie geassocieerd met de circulaire economie. Hoewel we deze ontwikkeling een warm hart toedragen is dat niet hoe wij het begrip invullen.

Systeemdenken en de lerende organisatie

Peter Senge is schrijver van het boek “De vijfde discipline“. In dat boek wordt betoogd dat complexe vraagstukken niet getemd moeten worden door ze op te delen in zogenaamd behapbare deelproblemen. In plaats daarvan moeten ze systemisch benaderd worden.

Het ChangeGamers platform is juist hiervoor bedoeld. Taaie vraagstukken worden integraal participatief onderzocht. Daarbij boren ze het collectieve kennispotentieel van de gehele organisatie aan. Door het circulaire karakter worden onderzoeksuitkomsten op zich weer dilemma’s. Deelnemers met een ander perspectief onderzoeken op hun beurt die dilemma’s weer. 

Door de virtuele organisatie op ChangeGamers naast de reële organisatie te laten bestaan, ontstaat een blijvend Living Lab waarin geleerd, onderzocht en geëxperimenteerd wordt.