Gegronde geleerdheid

Andrew van de Ven betoogt in zijn boek Engaged Scholarship dat theorie en praktijk meer hand in hand moeten gaan om echte waarde op te leveren. Wij zijn het hier grondig mee eens en bovendien ontstijgen veel moderne problemen de kennis van een enkele discipline, laat staan een enkel individu. Daarom moet onderzoek direct en standaard alle belanghebbenden betrekken.

In die opvattingen staat van de Ven niet alleen.  Designbenaderingen doen dit eigenlijk allemaal. Het framework van Van de Ven lijkt in zekere zin op de design thinking cyclus die de VUCA Academy hanteert (Voelbaar, Denkbaar, Maakbaar, Haalbaar):

Engaged Scholarship Diamond Model | Download Scientific ...

In dit model begint de cyclus rechtsonder, bij Problem Formulation en verplaatst zich daarna met de klok mee naar links. 

Van de Ven bespreekt twee aspecten die een belangrijk onderdeel zijn bij de totstandkoming van de ChangeGame interventie. De methodiek van design thinking waar in fasen gewerkt wordt aan uitdagingen en de wisselwerking van mensen binnen en buiten de organisatie die samen die fasen doorlopen. In de probleemformulering wordt de uitgangssituatie van het spel bepaald en de ambities van de organisatie. In het spel wordt vervolgens de iteratie herhaald door de gehele organisatie te betrekken bij de validatie van die ambitie en het probleem, maar ook de organisatie te betrekken bij het formuleren van mogelijke oplossingen.