Wat is een wicked problem?

Een ongestructureerd probleem (Engelswicked problem)[1] is een probleem dat moeilijk of onmogelijk oplosbaar is door onvolledige, tegenstrijdige en veranderende voorwaarden voor probleemoplossing die veelal moeilijk te identificeren zijn. Vanwege de interdependenties kan een poging tot oplossing van een deel van een ongestructureerd probleem resulteren in andere problemen.

(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ongestructureerd_probleem)