Let the changes begin

Met ChangeGamers onderzoeken we, samen met uw medewerkers, taaie vraagstukken in uw organisatie.

Uw organisatie heeft een rijke geschiedenis. In de loop der jaren is een set gebruiken en gewoonten ontstaan die identiteit verleent. Maar soms legt die rijke historie en traditie ook beperkingen en remmingen op.

Innovatie is complex

De organisatie worstelt met veranderen terwijl de nieuwe tijd daarom vraagt. Concurrentie dient zich aan uit onverwachte hoek. Spelers uit volledig andere markten begeven zich ineens op de uwe. De wereld is kleiner geworden waardoor partijen uit andere werelddelen uw klanten aanspreken. Klanten verwachten dienstverlening die ze hebben leren kennen uit de technologie. De veranderlijkheid is moordend, de onvoorspelbaarheid enorm.

Ondertussen schippert de traditionele organisatie tussen enerzijds de gevestigde orde, dagelijkse operatie en verwachtingen van belanghebbenden en anderzijds de noodzaak aan verandering, innovatie en wendbaarheid.

Het lijkt een onmogelijke opgave om de urgentie tot veranderen voelbaar te maken in alle gelederen van de organisatie, terwijl het voor u als 5-voor-12 wordt ervaren. Tegelijkertijd is het voor u onmogelijk om alle facetten van het probleem te overzien en is betrokkenheid van de gehele organisatie essentieel.

These system dynamics make it hard to act upon a complex system to address issues or create newness. Any attempt at searching for “the” solution would be riddled with assumptions: in a truly complex situation, there is no solution. The way to achieve progress is to create high-quality intervention to bring the whole system forward into a more desired state.” 
Kees Dorst, 2018

ChangeGamers maakt urgentie voelbaar

ChangeGamers is een platform om verandering daadwerkelijk in de organisatie te kunnen doorleven. Het spel betrekt viraal alle medewerkers en gebruikt collectieve kennis om taaie vraagstukken in de organisatie te onderzoeken. De participatie zorgt voor inzet van het volledige kennispotentieel en motiveert alle gelederen van het bedrijf ook intrinsiek om te veranderen en genereert en selecteert de beste ideeën voor transformatie van de organisatie.

ChangeGamers boort de passie en kracht in medewerkers aan, levert direct inzichten op en stoomt de organisatie klaar voor de concurrentie in de nieuwe wereld. ChangeGamers is beschikbaar vanuit de cloud voor al uw medewerkers en wordt geïmplementeerd en begeleid door een team professionele bedrijfskundigen.

Bel nu +31 (0) 84 873 5177 voor een kennismakingsgesprek!

ChangeGamers is (mede) een initiatief van Goodgrid – Designing the dots

Spelbegeleiders

Terwijl u en uw medewerkers zich spelenderwijs door cruciale veranderingen werken, wordt u begeleid door een professioneel team bedrijfskundigen. Het team instantieert het spel met de uitgangssituatie en helpt inzichten te duiden. Komen er speciale thema’s boven zoals intergenerationele conflicten, leiderschapsuitdagingen, innovatie vraagstukken, ideation uitdagingen et cetera dan kunnen derden in overleg worden ingeschakeld.

Kennismaking

  • Telefoon:  +31 (0) 84 873 5177
  • Email: info@changegamers.eu

ChangeGamers is (mede) een initiatief van Goodgrid – Designing the dots